Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Όταν ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του... (38 απίθανες φωτογραφίες)
 Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφία ἐποίησας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: